Mills matching your search

Name Location County Country Power source Type Function River
Bålamöllan, Stockamöllan Stockamöllan, Eslöv Kommun, Skåne Sweden Water Watermill Corn mill Rönne
Billinge mölla, Billingemölla Billingemölla, Eslöv, Skåne Sweden Water Watermill Wire mill Rönne
Bröddarps Mölla, Västra Ingelstad Västra Ingelstad, Skåne Sweden Wind Post mill Corn mill
Hägerö Väderkvarn, Söderköping Söderköping, Östergötland Sweden Wind Smock mill Corn mill
Kronetorps Mölla, Arlöv Arlöv, Skåne Sweden Wind Smock mill
Kyrkoköpinge Mölla, Trelleborg Kyrkoköpinge, Trelleborg, Skåne Sweden Wind Smock mill Corn mill
Mölledals Stubbamölla, Bulltofta, Malmö Malmö, Skåne Sweden Wind Post mill
Rönnemölla, Stockamöllan Stockamöllan, Eslöv Kommun, Skåne Sweden Water Watermill Corn mill Rönne
Skivarps Mölla, Skivarp Skivarp, Skurup, Skåne Sweden Wind Smock mill Corn mill
Slottsmöllan, Malmö Malmö, Skåne Sweden Wind Smock mill Corn mill
Södra Kvarn, Simrishamn Simrishamn, Skåne Sweden Wind Smock mill Corn mill
Stockamöllan, Stockamöllan Stockamöllan, Eslöv Kommun, Skåne Sweden Water Watermill Textile mill Rönne
Ulriksdal Kvarn, Jordhamn Jordhamn, Borgholm, Öland, Kalmar Sweden Wind Post mill Corn mill
Waldemarsuddes Mill, Djurgården Djurgården, Stockholm Sweden Wind Smock mill Oil mill